Siatki centylowe online dating

Posted by / 23-Mar-2016 17:55

Siatki centylowe tworzy się na podstawie pomiarów statystycznych dokonywanych raz na 10 lat na jak największej grupie dzieci.Ostanie badania przeprowadzone w Polsce obejmowały 17 500 dzieci i pozwoliły zaktualizować naszą wiedzę o średniej masie ciała i wzroście najmłodszych grup wiekowych.Siatki centylowe składają się z centyli (percentyli), które stanowią jednostkę statystyczną obrazującą położenie danego wyniku odnośnie do całej grupy wyników.Siatka centylowa jest zbudowana z pionowej i poziomej osi.

Warto wiedzieć, że dla wcześniaków zostały opracowane oddzielne siatki centylowe.

Oś pozioma określa wiek dziecka (w zależności od wieku dziecka są to miesiące lub lata), natomiast oś pionowa przedstawia: wzrost, masę ciała dziecka, BMI, a w przypadku niemowląt także obwód główki.

Kolorowe linie wyznaczone na siatce nazywane są centylami lub percentylami, natomiast obszar pomiędzy dwoma liniami to kanał centylowy.

Wyprowadzone linie przetną się na jednej z krzywych przebiegających przez wykres (lub pomiędzy nimi), z których każda jest oznaczona inną liczbą (te linie to centyle).

Jeżeli Twoje dziecko utrzymuje masę ciała na 75 centylu, oznacza to, że 75% rówieśników waży tyle samo lub mniej, a 25% waży tyle samo lub więcej.

siatki centylowe online dating-58siatki centylowe online dating-2siatki centylowe online dating-16

One thought on “siatki centylowe online dating”

  1. The announcement reportedly signified a changing trend in the technology industry, as large corporations like Yahoo, Facebook, and Google acquired start-up Internet companies that generated low amounts of revenue as a way in which to connect with sizeable, fast-growing online communities.